Saki bottles, Shino on stoneware, 4-5 inches, 2012

Next
Saki bottles 4.5" 2012


© RON ROY 2013